Prihlás sa k nám
na štúdium

Ponúkame denné a externé štúdium. Viac informácií o externom štúdiu nájdete v sekcii Externé štúdium


Upozornenie

Udalosti

Aktuality

Informácie ku maturitnej skúške

Prečítajte si pokyny ku maturitnej skúške

Gymnázium

IP Gymnázium je súkromné gymnázium, ktoré sa nachádza v prestížnej lokalite v Petržalke v Bratislave. Naša škola sa vyznačuje vyššou mierou slobody a nezávislosti pre žiakov, čo umožňuje rozvíjať ich kreativitu, sebavedomie a schopnosť kritického myslenia. Táto voľnosť tiež umožňuje žiakom vyjadrovať svoj názor a komunikovať so svojimi učiteľmi bez obmedzenia.

Naša škola disponuje tiež špičkovými odborníkmi na jednotlivé predmety, čo umožňuje prípravu žiakov na reálny život s vysokou úrovňou profesionality. Učitelia našej školy sú skúsení a kvalifikovaní, ktorí pristupujú k výučbe s láskou a záujmom, čo umožňuje žiakom rozvíjať svoje znalosti a schopnosti na vysokej úrovni.

Rovnocennosť a zodpovednosť sú tiež dôležitými hodnotami, ktoré sa na našej škole cenia. Každý žiak je vnímaný rovnako, bez ohľadu na sociálne pozadie, a podporovaný v rozvoji svojich schopností a záujmov. Zodpovednosť sa tiež vyzdvihuje, pretože žiaci sú zodpovední za svoje vlastné učenie a rozvoj.

Okrem toho sa naša škola snaží prispôsobiť výučbu tak, aby sa žiaci venovali predmetom, ktoré ich najviac bavia. Tým sa zabezpečuje, že žiaci sa cítia motivovaní a zapojení do výučby, čo umožňuje rozvoj ich individuálnych záujmov a talentov.

V závere, IP Gymnázium poskytuje kvalitné vzdelanie s dôrazom na individuálny rozvoj, slobodu a odbornú prípravu. Snažíme sa rozvíjať žiakov ako celistvých jedincov, ktorí sú pripravení na reálny život a schopní prispieť k spoločnosti. To znamená, že naši žiaci sú vybavení nevyhnutnými zručnosťami a znalosťami potrebnými pre úspech v dnešnom svete a rovnako tak sú schopní prispieť k spoločnosti ako aktívni a zodpovední členovia. V IP Gymnáziu sme hrdí na to, že sme schopní poskytnúť komplexnú a kvalitnú vzdelávaciu skúsenosť pre našich žiakov.