História a úspechy

IP gymnázium, aj keď sa nám to zdá z pohľadu času neuveriteľné, už 33 rokov učí, vzdeláva a vychováva. Pokúša sa dávať svojim študentom cez svojich pedagógov základy všetkého, čo ľudstvo objavilo, vynašlo, vymyslelo a vytvorilo. Žije intenzívnym plnením svojho poslania. V celej svojej histórii sa snažila byť útočiskom, ale i živnou pôdou a pomocnou rukou všetkým, ktorí sa rozhodli v nej študovať.

Súkromné gymnázium, Kremnická 26, 851 01 Bratislava zahájilo svoju činnosť 1. septembra 1992.

Ešte rok predtým začala od 1. 9. 1991 fungovať aj Súkromná Základná umelecká škola s odbormi:

  • výtvarným,
  • hudobným,


Súkromné gymnázium má zaradené v sieti škôl a školských zariadení:

  • denné štúdium 4-ročné gymnázium,
  • denné štúdium 5-ročné bilingválne gymnázium v anglickom jazyku
  • externé štúdium

Súkromná obchodná akadémia vznikla 01.septembra 2000. V sieti má zaradené:

  • 4-ročné denné štúdium
  • externé štúdium
  • pomaturitné štúdium

Naše školy sídlia v novopostavenej budove, ktorej súčasťou je aj novopostavená telocvičňa
s posilňovňou a multimediálna knižnica.
Materiálno-technické vybavenie je na vysokej úrovni.
Na základe realizácie množstva projektov so študentmi sme sa zaradili medzi školy pridružené k UNESCU.

PaedDr. JUDr. PhDr. Ivona Podstavková, PhD.
Riaditeľka školy