Školský rok 2023/2024

Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024

Jesenné prázdniny: 30.10. – 31.10.2023

Vianočné prázdniny: 23.12. – 07.01.2024

Jarné prázdniny: 04.03. – 08.03.2024

Veľkonočné prázdniny: 28.03. – 02.04.2024

Letné prázdniny: 01.07. – 31.08.2024

Maturitná skúška

Ukončovanie štúdia je legislatívne upravené vo vyhláške MŠ SR číslo 318/2008 Z.z.

Vyhlášku nájdete na: www.minedu.sk v sekcii Legislatíva.