Prihlásenie sa na školu

V školskom roku 2024/2025 otvárame

1. ročník 4-ročného gymnázia a 1. ročník 5-ročného bilingválneho gymnázia v anglickom jazyku.
 
Kritéria prijatia nájdete tu 

Ak máte záujem o štúdium na našej škole stačí vyplniť nezáväzný kontaktný formulár na spodku tejto stránky.

Jeho vyplnením sa dostanete do nášho zoznamu záujemcov a budeme Vás kontaktovať.

Nižšie nájdete informácie o termíne podania prihlášok na školu a o ďalšom postupe.

Prijímacie konanie
4-ročné štúdium

Do 1.ročníka 4–ročného gymnázia prijímame žiakov na základe prijímacích skúšok. Poradie prijatých uchádzačov sa zostavuje podľa výsledkov prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka. Váš záujem prejavíte odoslaním Prihlášky na strednú školu. Pozvánky na prijímacie skúšky odošleme emailom najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

Prijímacie konanie
5-ročné bilingválne štúdium

Prijímacia skúška pozostáva z talentovej písomnej skúšky – test všeobecných študijných predpokladov a test z jazykových predpokladov. Súčasťou prijímacieho konania je aj osobný pohovor s každým uchádzačom o štúdium na našej škole. Váš záujem prejavíte odoslaním Prihlášky na strednú školu. Pozvánky na prijímacie skúšky odošleme emailom najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

4-ročné gymnázium – termíny prijímacích skúšok: 

4.5 a 5.5.2024 – prvý termín

9.5 a 10.5.2024 – druhý termín

Podmienky prijatia na štúdium:

  1. Doručenie riadne vyplnenej prihlášky (elektronická prihláška cez EduPage/eŠkolu alebo poštou na originálnom tlačive Prihláška na strednú školu.)  Prihlášku je potrebné doručiť do 20. marca 2024.
  2. Absolvovanie prijímacích pohovorov s výsledkom lepším než určuje hranica možnosti prijatia. 
  3. Podpísanie Zmluvy o štúdiu medzi rodičmi a školou v termínoch určených školou.
  4. Zaplatenie zápisného v termíne určenom školou.

5-ročné bilingválne gymnázium – termíny prijímacích skúšok: 

28.4 a 3.5.2024 – prvý termín

12.5 a 15.5.2024 – druhý termín

Podmienky prijatia na štúdium:

  1. Doručenie riadne vyplnenej prihlášky (elektronická prihláška cez EduPage/eŠkolu alebo poštou na originálnom tlačive Prihláška na strednú školu.)  Prihlášku je potrebné doručiť do 20. marca 2024.
  2. Absolvovanie prijímacích pohovorov s výsledkom lepším než určuje hranica možnosti prijatia. 
  3. Podpísanie Zmluvy o štúdiu medzi rodičmi a školou v termínoch určených školou.
  4. Zaplatenie zápisného v termíne určenom školou.
  5.  

Údaje o škole
Súkromné gymnázium

Kremnická 26
851 01 Bratislava
EDUID:100000894
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium

Študijný odbor: 7902 J 74 bilingválne gymnázium v anglickom jazyku.

Zanechajte nám svoj kontakt
A my sa čoskoro ozveme !