Knižnica

Mutimediálna knižnica je súčasťou priestorov Súkromného gymnázia.

Knižný fond je rozčlenený na tieto časti:

  • učebnicová literatúra pre mládež
  • beletria
  • náučná literatúra pre mládež
  • slovníky, encyklopédie
  • iné tituly rozčlenené podľa jednotlivých tém

Okrem klasickej knižničnej činnosti multimediálna knižnica usporadúva rôzne výstavy prác a projektov našich študentov na rôzne témy. Organizuje besedy s autormi kníh a s významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. Usporiada aj súťaže – Hviezdoslavov Kubín, divadelné predstavenia študentov. Stretnutia s rodičmi a učiteľmi našej školy. Pripravuje workshopy. Premieta filmy.

Zoznamy kníh:

  • beletria
  • mládežnícka literatúra
  • náučná literatúra
  • cudzojazyčná literatúra