Vybavenie školy

Všetky priestory školy sú zariadené moderne a nadštandardne.

Naša škola má priestory, ktoré sú plne vybavené pre potreby študentov. Každá trieda je vybavená vkusným nábytkom, interaktívnym TV s prístupom na vysokorýchlostný internet, a teda možnosťou prehrávania zvukových a zvukovo obrazových nahrávok.

Disponujeme tabletmi a notebookmi pre výuku. Každý jeden učiteľ má k dispozícii PC, tlačiareň, kopírku.

Máme vytvorenú veľkú zbierku učebných pomôcok, kníh, kníh s digitálnym perom, názorných obrazov, hudobných nástrojov a neustále zbierky rozširujeme.

Prostredie je estetické a podnetné. Každá trieda je jedinečná. Všetky triedy sú klimatizované .

Poskytujeme bezdrôtové pripojenie na internet v celom objekte školy pre všetkých pedagógov a študentov školy.

Súčasťou školy je telocvičňa a posilňovňa.

Stravovanie je v našej školskej jedálni, ktorá je taktiež zaradená do siete škôl a školských zariadení.

Jedálny lístok zverejňujeme týždenne. Vyvážená, zdravá strava je podmienkou fungovania školskej jedálne.

Pitný režim je zabezpečený počas celého dňa.

Zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia študentov.

Pre našich študentov máme veľkú, v zime vykurovanú a v lete chladenú telocvičňu s množstvom cvičebných pomôcok a hier.

V priestoroch telocvične sa nachádza aj multifunkčná posilňovňa, ktorú študenti môžu využívať aj mimo hodiny telesnej výchovy v prevádzkových hodinách školy.

Naša škola má tiež vlastnú jedáleň zaradenú v sieti škôl a školských zariadení.