Školský rok 2022/2023

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

Jesenné prázdniny: 28.10.-31.10.2022

Vianočné prázdniny: 23.12.-07.01.2023

Jarné prázdniny: 20.02.-24.02.2023

Veľkonočné prázdniny: 06.04.-11.04.2023

Letné prázdniny: 01.07.-31.08.2023