Školné

40 EUR/mesiac. Školné je teda 400 EUR za školský rok.

Platí sa dvakrát počas školského roka po 200 EUR. Platí sa len za prihlásené mesiace. V prípade, že sa rodič, prípadne žiak rozhodne štúdium ukončiť, je to možné kedykoľvek.