Prihlásenie sa na školu

Prihlásiť sa je možné kedykoľvek počas školského roka a v ktoromkoľvek veku.

Podmienka prijatia

Rodičia, prípadne plnoletý študent uzavrú zmluvu o štúdiu (to je možné každý pracovný deň od 8:00 do 15:00 aj počas všetkých prázdnin každý pracovný deň od 8:00 do 15:00).

 

Prijímacie konanie alebo zápis do ZUŠ býva pravidelne vždy okolo druhej dekády júna končiaceho školského roka k nasledujúcemu školskému roku do všetkých odborov. Trvá spravidla jeden týždeň, v dni, ktoré vyhovujú jednotlivým pedagógom spravidla v čase od 14:00 do 18:00 hod. v budove školy. 

Čo skúmame pri zápise

V každom odbore sa skúma miera talentu a schopností pre vybraný odbor.

V hudobnom odbore /HO/ dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus – klopkaním alebo tlieskaním a zopakuje/ zaspieva krátku melódiu, niekoľko tónov, zahraných na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani ostatných odborných vedomostí.

Dispozície v tanci /TO/ predstavujú fyzické predpoklady – rovný chrbátik, ohybnosť končatín, držanie tela, zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby.

Vo výtvarnom odbore /VO/ je dobré priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu a v škole dieťa priamo tiež niečo nakreslí alebo namaľuje.

Zanechajte nám svoj kontakt
A my sa čoskoro ozveme !