História a úspechy

Súkromná Základná umelecká škola, Kremnická 26 , 851 01 Bratislava začala svoju činnosť 1. septembra 1991. Začala od 1. 9. 1991 s odbormi : výtvarným, hudobným a tanečným.

Súkromná Základná umelecká škola sídli v novopostavenej budove, ktorej súčasťou je aj multimediálna knižnica.
Materiálno-technické vybavenie je na vysokej úrovni.
Na základe realizácie množstva projektov so študentami sme sa zaradili medzi školy pridružené k UNESCU.