Hudobný odbor

Predmety

 • Klavír
 • Spev

Pre záujemcov – deti, mládež aj dospelých o hudobný odbor.
Pre deti od 4 až 5 rokov, horná hranica nie je určená, prihlasovanie je možné v ktoromkoľvek veku a kedykoľvek počas školského roka. Aj pre deti a dospelých, pre začiatočníkov, pokročilejších aj pokročilých a aj pre zdravotne postihnutých občanov.

Minutáž

V hudobnom odbore sa navštevuje individuálna výuka hudobného nástroja, prípadne spevu 2 x po 35 minútach a 1 x 45 minút môže navštevovať skupinovú výuku hudobnej teórie.

Čo ponúkame ako nadštandard?

 • Individuálny prístup
 • Nadštandartne vybavené priestory
 • Školské akcie (výstavy, koncerty)
 • Kvalitný pedagogický tím
 • Rodičia môžu navštíviť výuku kedykoľvek, prípadne môžu čakať na dieťa v priestoroch školy
 • Moderné učebné pomôcky
 • V hudobnom odbore je možné zadeliť si hodiny nielen poobede, ale aj doobeda
 • Študenti môžu prezentovať svoje výkony na školských koncertoch

K najdôležitejším úlohám vo vyučovaní v hudobnom odbore patrí:

 • Vedenie žiaka k samostatnému muzicírovaniu
 • Podpora kreativity spevom, muzicírovaním, pohybom a improvizáciou
 • Vedenie k vedomému a kritickému počúvaniu
 • Orientácia v hudobnom svete
 • Vzbudzovanie tolerancie voči rôznym druhom hudby
 • Zaoberanie sa hudbou rozličných historických epoch a z rôznych krajín
 • Samostatná hudobná aktivita s ohľadom na zmysluplné vyžívanie voľného času ako aj pestovanie schopnosti úsudku a kritičnosti aj voči médiám
 • Podporovanie rozvoja inteligencie a kreativity
 • Rozvoj psychiky, duchovnej zrelosti a fantázie
 • Vedenie ku všeobecnej otvorenosti, pozitívnemu postoju k učeniu, ktoré pozitívne vplýva aj na iné učebné disciplíny