Vybavenie školy

Každá trieda má klavír, elektronický klavír, Orffove hudobné nástroje, zobcové flauty, zvonkohry, xylofóny, metalofóny, interaktívne TV, dataprojektory a plátna, ozvučenie a hudobná aparatúra pre spev v mikrofóne, nosiče na prehrávanie audio nahrávok, alebo audio-vizuálnych nahrávok, cvičné notové osnovy na tabuľkách pre nácvik hudobného písma. Množstvo notového materiálu, teoretickej a odbornej literatúry.

Do školy je bezbariérový prístup.

V škole máme moderné učebne, jedáleň či nápojové automaty.