Knižnica

MULTIMEDIÁLNA KNIŽNICA
Multimediálna knižnica je súčasťou priestorov Súkromnej Základnej umeleckej školy.

V knižnici mám množstvo hudobného notového materiálu pre študentov aj učiteľov.

Taktiež množstvo hudobných nahrávok nielen pre výuku hudobnej teórie, ale aj pre výuku spevu, hry na klavíri.

Knižný fond obsahuje aj tieto časti:

  • učebnicová literatúra pre deti
  • beletria
  • náučná literatúra pre deti
  • slovníky, encyklopédie
  • iné tituly rozčlenené podľa jednotlivých tém

Okrem klasickej knižničnej činnosti multimediálna knižnica usporadúva koncerty, rôzne výstavy detských prác na rôzne témy, ktorým predchádza čítanie, počúvanie audio nahrávok, prípadne premietanie filmových nahrávok a dramatizovanie počutého slova alebo videného filmu. Pripravuje workshopy a aj besedy s umelcami, autormi slovenskej literatúry pre deti.

Spoločne s deťmi pripravuje prezentácie a koncerty pre rodičov.

Výtvarné práce, hudobno-dramatické pásma.

Zoznamy kníh:

  • beletria
  • detská literatúra
  • náučná literatúra
  • cudzojazyčná literatúra
  • hudobná literatúra