Učitelia a deti

Triedy :
Kuriatka
Myšky
Žabky
Sovičky

Učitelia :
PaedDr. JUDr. PhDr. Ivona Podstavková, PhD. – riaditeľka školy
Mgr. Alexandra Zonová – zástupkyňa riaditeľky, učiteľka
Kristína Podstavková – učiteľka
Blanka Maaszová – učiteľka
Jana Kratochvíľová – asistentka učiteľky