Denný režim detí

Orientačný režim denných činností detí:
6.30 – 8.30 príchod detí do škôlky, ranné hry a aktivity
8.30 – 8.40 ranná rozcvička
8.40 – 8.45 osobná hygiena
8.45 – 9.00 desiata
9.00 – 10.00 edukačné aktivity
10.00 – 11.30 pobyt deti vonku
11.30 – 12.30 obed
12.30 – 14.00 osobná hygiena, popoludňajší odpočinok
14.00 – 15.00 vstávanie, osobná hygiena, olovrant
15.00 – 17.00 popoludňajšie aktivity, krúžky, odchod detí domov

Denný program je orientačný, výchovno-vzdelávacie činnosti, desiata a pobyt vonku sa prispôsobujú detičkám a počasiu. Pitný režim je dodržiavaný v priebehu celého dňa. Materská škola je v prevádzke od 6.30 do 17.00 hod.

Riaditeľka MŠ: PaedDr. JUDr. PhDr. Ivona Podstavková, PhD.
Úradné hodiny: 8.00 do 13.30 hod., prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru
Tel. číslo: 0905 777 888
Zástupca riaditeľky: Kristína Podstavková
Vedúci školskej jedálne: Ján Fekete
Prevádzkový poriadok je obsahovo bohatý dokument a je k dispozícii na čítanie na sekretariáte materskej školy.