Knižnica

Mutimediálna knižnica je súčasťou priestorov Súkromnej materskej školy.

Knižný fond je rozčlenený na tieto časti:

  • učebnicová literatúra pre deti
  • beletria
  • náučná literatúra pre deti
  • slovníky, encyklopédie
  • iné tituly rozčlenené podľa jednotlivých tém

Okrem klasickej knižničnej činnosti, multimediálna knižnica organizuje rôzne výstavy detských prác na rôzne témy, ktorým predchádza čítanie, počúvanie audio nahrávok, prípadne premietanie filmových  nahrávok a dramatizovanie počutého slova alebo videného filmu. Taktiež v knižnici sa usporadúvajú rôzne workshopy a aj besedy s autormi slovenskej literatúry pre deti .

Spoločne s deťmi pripravujeme prezentácie pre rodičov, výtvarné práce a hudobno-dramatické pásma.

Zoznamy kníh:

  • beletria
  • detská literatúra
  • náučná literatúra
  • cudzojazyčná literatúra