Vybavenie školy

Všetky priestory školy sú zariadené moderne a nadštandardne.

Naša škola má priestory, ktoré sú plne vybavené pre potreby študentov. Každá trieda je vybavená vkusným nábytkom, interaktívnym TV s prístupom na vysokorýchlostný internet, a teda možnosťou prehrávania zvukových a zvukovo obrazových nahrávok .

Prostredie je estetické a podnetné. Každá trieda je jedinečná. Všetky triedy sú klimatizované.

Poskytujeme bezdrôtové pripojenie na internet v celom objekte školy pre všetkých pedagógov a študentov školy.

Súčasťou školy je aj Stredisko odbornej praxe pri IP OA, kde študenti získavajú praktické skúsenosti a pracovné návyky v praxi.

Súčasťou školy je telocvičňa a posilňovňa.

Stravovanie je v našej školskej jedálni, ktorá je taktiež zaradená do siete škôl a školských zariadení.

Jedálny lístok zverejňujeme týždenne. Prostredníctvom Edupage je zasielaný jedálny lístok všetkým rodičom.

Vyvážená, zdravá strava je podmienkou fungovania školskej jedálne.

Pitný režim je zabezpečený počas celého dňa. Zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia študentov.