História a úspechy

IP vzdelávanie-naše školy, i keď sa nám to zdá z pohľadu času neuveriteľné, už 32 rokov učí, vzdeláva a vychováva. Pokúša sa dávať svojim študentom cez svojich pedagógov základy všetkého, čo ľudstvo objavilo, vynašlo, vymyslelo a vytvorilo. Žije intenzívnym plnením svojho poslania. V celej svojej histórii sa snažila byť útočiskom, ale i živnou pôdou a pomocnou rukou všetkým, ktorí sa rozhodli v nej študovať, vzdelávať sa.

Súkromné gymnázium, Kremnická 26, 851 01 Bratislava zahájilo svoju činnosť 1. septembra 1992.

Ešte rok predtým začala od 1. 9. 1991 fungovať aj Súkromná Základná umelecká škola s odbormi :

  • výtvarným,
  • hudobným,
  • tanečným.

Súkromné gymnázium má zaradené v sieti škôl a školských zariadení:

  • denné štúdium 4-ročné gymnázium,
  • denné štúdium 8-ročné gymnázium ,
  • externé štúdium
  • a od 01.09.2010 bilingválne 5-ročné anglicko-slovenské gymnázium.

Súkromná obchodná akadémia vznikla 01.septembra 2000.V sieti má zaradené:

  • 4-ročné denné štúdium,
  • externé štúdium,
  • pomaturitné štúdium.

Súkromná hotelová akadémia vznikla 01.septembra 2007.
V sieti má zaradené 5-ročné denné štúdium.

Naše školy sídlia v novopostavenej budove, ktorej súčasťou je aj novopostavená telocvičňa
s posilňovňou a multimediálna knižnica. Materiálno-technické vybavenie je na vysokej úrovni.
Na základe realizácie množstva projektov so študentami sme sa zaradili medzi školy pridružené k UNESCU.

PaedDr. JUDr. PhDr. Ivona Podstavková, PhD.
Riaditeľka školy