IP Obchodná akadémia

Momentálne realizujeme formou externého štúdia. 

Viac informácií o externom štúdiu nájdete v sekcii Externé štúdium.

Upozornenie

Udalosti