Súkromná Základná škola
je v štádiu prípravy.

Pripravujeme kontinuálne vzdelávanie od materskej školy až po maturitu.

6 rokov – 15 rokov


Upozornenie

Udalosti

Aktuality

Súkromná základná škola

IP ZŠ je Súkromná základná škola, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie prostredníctvom individuálneho prístupu. Naša škola sa nachádza v príjemnom prostredí v Petržalke v Bratislave na adrese Kremnická 26.

Našou prioritou je rozvíjať potenciál každého žiaka a poskytnúť im vynikajúce vzdelanie. Snažíme sa rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti žiakov, ako aj ich schopnosti kritického myslenia a sebadôvery.

Naša škola je výrazne zameraná na rovnocennosť, zodpovednosť a slobodný názor. Veríme, že týmto prístupom budeme schopní vychovať budúcich lídrov, ktorí budú schopní prispievať k rozvoju spoločnosti.

V IP ZŠ  sa snažíme vytvoriť príjemné a podporné prostredie pre našich žiakov, kde sa cítia bezpečne a rešpektovaní. Dôraz kladieme na komunikáciu s rodičmi a žiakmi, aby sme mohli reagovať na ich potreby a prispôsobiť sa ich individuálnym potrebám.

Naši učitelia sú odborníci v oblasti základného vzdelávania s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí poskytujú žiakom relevantné a aktuálne informácie. Škola tiež ponúka metódy vzdelávania hrou, aby sa zvyšovala záujem o vzdelanie a zvyšovala efektivita učenia.

Ak hľadáte Súkromnú základnú školu, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie prostredníctvom individuálneho prístupu, rozvíja sociálne a komunikačné zručnosti žiakov, dôraz kladie na rovnocennosť, zodpovednosť, slobodný názor, rešpekt a využíva metódy vzdelávania hrou, potom je IP ZŠ  skvelou voľbou pre Vaše dieťa. Navštívte našu webovú stránku alebo nás kontaktujte, aby ste získali ďalšie informácie o našich programoch a ako sa stať súčasťou našej komunity.