Deň otvorených dverí !

Mili rodičia a milé deti,prídite k nám.Čaká Vás prehliadka škôlky, prekvapenie pre dieťatko aj zoznámenie sa s nami.V prípade záujmu volajte 0905 777 888Tešíme sa na stretnutie s Vami .

Kedy je dieťa zrelé do školy

Pod pojmom školská zrelosť (spôsobilosť, pripravenosť) sa rozumie schopnosť dieťaťa prevziať a úspešneplniť požiadavky kladené na jeho osobnosť v začiatočných fázach školského vyučovania. Tieto požiadavkysa vzťahujú na telesnú, intelektuálnu, sociálnu a morálnu stránku osobnosti dieťaťa. Charakteristika školskej zrelosti, ktorá sa posudzuje pri zápise detí do 1. ročníka ZŠ obsahuje:1) Telesnú zrelosť – zahŕňa celkový stav […]