Kliknite na ''Dotazník'' a zobrazí sa Vám náš prieskum 👇🏻

Dotazník

Veľmi si vážime že ste si urobili čas na to, aby ste nám poskytli spätnú väzbu.
PaeDr. JuDr. PhDr. Ivona Podstavková, PhD.
riaditeľka školy IP gymnázium