Dokumenty k prihláseniu 👇🏻

Vyberte si školu, na ktorej chcete študovať a stiahnite si príslušné dokumenty.

Gymnázium 🌍

Obchodná akadémia 👩🏻‍🏫

Ďaľší postup: 👇🏻

Keď ste si vybrali školu a typ štúdia 

1. Môžete si dokumenty vytlačiť, vyplniť a poslať nám ich poštou.
  • Nezabudnite priložiť kópiu vysvedčenia Vášho najvyššieho dosiahnutého vzdelania. (minimálne však výročné vysvedčenie zo základnej školy) 
  • Keď obdržíme dokumenty, ktoré nám pošlete pošleme Vám naspäť jednu nami podpísanú zmluvu aj s organizačnými pokynmy k začiatku školského roka.
2. Alebo môžete prísť osobne k nám do školy každý pracovný deň od 8:00-15:30 s vytlačenými, vypísanými papiermi a kópiou vysvedčenia, či výučného listu.
  • Môžete prísť aj bez vytlačených dokumentov, my Vám ich poskytneme, avšak potrebujeme fyzicky mať kópiu dokumentu o Vašom najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 

Tešíme sa na našu spoluprácu !

Navštíviť nás môžete každý pracovný deň od 08:00 do 15:30 na adrese našej školy – Kremnická 26, Bratislava
Avšak najskôr až po zimných prázdninách od 8.1.2024.

Ak sa nás potrebujete niečo opýtať, alebo s niečím poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

 Nižšie nájdete priamy kontakt. 👇🏻